MENU

入学資格

| 米子国際ビジネスカレッジ

入学資格 Eligibility for application

1.外国において、正規学校教育で12年以上の課程を終了したもの。

 Have to finish the study over 12 years at country of origin and graduated the latest school.
Đã hoàn thành chương trình giáo dục chính quy trên 12 năm ở nước sở tại
आफ्नो देशमा १२ बर्ष भन्दा बढी अध्ययन समाप्त गर्नुपर्नेछ र भर्खरको स्कूल स्नातक गर्नुभयो।

 

2.最終学校を卒業して5年未満であること。

Graduating the latest school is not over 5 years.
Sau khi tốt nghiệp bậc học cao nhất không quá 5 năm
भर्खरको स्कूलको स्नातक 5 बर्ष भन्दा बढी हुनिहुदैन ।

 

3.日本語教育施設などで150時間以上の日本語学習歴が有り、日本語能力試験N5相当レベルであること。

Have to get the Japanese certificate as per JLPT Test N5 or have been finished the learning Japanese over 150 hours.
Từng học tiếng nhật ở các trung tâm tiếng nhật trên 150 tiếng và có trình độ tương đương với N5
JLPT टेस्ट N5 को जापानी प्रमाणपत्र प्राप्त गर्नुपर्दछ वा १ 150 घण्टा भन्दा बढी जापानी भाषा अध्ययन सकेको हुनुपर्नेछ ।

 

4.就学目的及び卒業後の進路が明確であること。

The reason of application and Plans after study at Japanese language school is clear.
Có mục đích nhập học và sau khi tốt nghiêp rõ ràng
जापानी भाषा स्कूलमा अध्ययन पछि आवेदन र योजनाहरूको कारण स्पष्ट छ।

 

5.本校在学中の学費・生活費などの滞在経費の至便保証があること。

The letter of paying Expenses can be provided.
Có thể bảo đảm được các khoản chi phí khi sinh sống và học tập tại nhật bản
भुक्तान खर्चको पत्र प्रदान गर्न सकिन्छ।

「ホームページを見た」
と必ずお伝えください。

お話がスムーズに進みます。

0859-21-0505